Świadkowie Jehowy

świadkowie Jehowy także praktykować będą obrzęd chrztu świętego. W tym przypadku jednak udzielany jest on jedynie tym osobą, które są w stanie zrozumieć jego przesłanie oraz znaczenie. Podobnie jak w przypadku protestantów ewangelicznych stosowana jest formuła chrztu poprzez pełne zanurzenie. Świadkowie Jehowy postrzegają chrzest jako obrzęd symboliczny, który wyraża całkowite i pełne oddanie się Bogu. Praktykowany jest przeważnie w czasie kongresów i regionalnych zgromadzeń całego wyznania. Chrzest dokonany może być w zbiorniku sztucznym, czy też naturalnym, udzielić może go jednak tylko i wyłącznie upoważniony przedstawiciel zboru. Przed przyjęciem chrztu osoba musi jednak zapoznać się z podstawowymi zasadami i prawdami wiary, a następnie poprawnie odpowiedzieć na zestaw pytań, które mają sprawdzić na jakim poziomie osoba zgłębiła zasady przyjmowanej wiary.

Tags

Related Posts

Share This

Poglądy wyznaniowe

W zależności na rodzaj i charakter odłamu chrześcijaństwa różne będą także poglądy na sam chrzest i jego przebieg. Różnice obejmować będą mogły zarówno sposób w jaki chrzest jest udzielany jak także i samo rozumienie jego istoty. Chrzest w przeciwieństwie do innych sakramentów posiada tak dużą moc, że w skrajnej większości wyznań uważany jest za tak zwany sakrament większy i niezmiennie respektowany jako jeden z podstawowych elementów wiary chrześcijańskiej, który spełniony musi zostać do jej przyjęcia oraz do wstąpienia do wspólnoty wierzących. Ciekawostką jest, że w przypadku świadków Jehowy udzielany jest tylko tym osobą, które potrafią zrozumieć jego prawdziwe znaczenie.

Tags

Related Posts

Share This

Nixon

Urodził się w Kalifornii, a zmarł w Nowym Jorku. Był jednym z najbardziej znaczących prezydentów i w ogóle polityków amerykańskich dwudziestego wieku. Był trzydziestym siódmym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Działał z ramienia Partii Republikańskiej. Był wybierany dwukrotnie na urząd prezydenta i wiceprezydenta USA. Ponadto jako jedyny jak do tej pory ustąpił samodzielnie ze stanowiska przed końcem kadencji. Przede wszystkim propagował politykę „odprężenia” między stosunkami Wschód-Zachód. Ponosi on też odpowiedzialność za aferę Watergate, przez którą życie publiczne w Ameryce zostało sparaliżowane na długo i efektem były ogromne wprost szkody.

Tags

Related Posts

Share This

Roosevelt

Urodził się w Hyde Park w stanie Nowy Jork, a zmarł w Warm Springs w Georgii. Był trzydziestym drugim prezydentem Stanów Zjednoczonych. Był on aż czterokrotnie wybierany i to z ramienia Partii Demokratycznej, w latach 1933 do 1945. Był też jednocześnie jedynym prezydentem tego kraju, który pełnił swój urząd przez więcej niż dwie kadencje. Jednocześnie przyczyniło się to między innymi do uchwalenia XXII Poprawki do Konstytucji USA, która ograniczała liczbę kadencji do dwóch. Jako jedyny miał pod sobą aż trzech wiceprezydentów. Jednocześnie aż trzykrotnie zdobywał tytuł Człowieka Roku magazynu Time w latach 1932, 1934 oraz 1941. Jednocześnie był pierwszym prezydentem amerykańskim, który taki tytuł w ogóle otrzymał.

Tags

Related Posts

Share This

USA

Stany Zjednoczone są niezwykle specyficznym krajem na całej kuli ziemskiej. Należy przyznać, jest obecny Barack Obama jest już czterdziestym czwartym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Poprzednimi byli w porządku chronologicznym wstecz: George W. Bush, Bill Clinton, George Bush i wielu innych. Kadencja prezydentów USA cztery lata. Mogą oni zasiadać w fotelu prezydenckim nie więcej niż dwie kadencje następujące po sobie. Potem muszą oni ustąpić z wyborów prezydenckich z przekazać swoje miejsce kolejnemu prezydentowi. Okazuje się jednocześnie, że zajmowanie urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych wiąże się z dosyć dużym ryzykiem pod względem ewentualnej utraty życia. Okazuje się bowiem, że prawie dziewięć procent urzędujących do tej pory prezydentów USA zostało zamordowany, czyli czterech na czterdziestu czterech. Jest to i tak wysoka statystyka, jak na statystyki różnych krajów na świecie. Współcześnie praktycznie każdy prezydent USA, również już po zakończeniu swojej kadencji, jako były prezydent, jest objęty ochroną Secret Service.

Tags

Related Posts

Share This

Eisenhower

Żył on w latach 1890 do 1969. Urodził się w Denison, a zmarł w Waszyngtonie. Był generałem amerykańskiej armii i jednocześnie trzydziestym czwartym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Przyczynił się między innymi do zawarcia rozejmu w Koreą. Posiadał on za sobą praktycznie bezwzględne poparcie społeczeństwa. Dlatego też przeciwnicy polityczni byli niezwykle ostrożni względem jego krytyki. Przyspieszono za jego rządów remilitaryzację RFN. Jego zdaniem kluczem do pokoju nie tylko w kraju, ale i na świecie, jest ciągłe wzmacnianie paktów wojennych.

Tags

Related Posts

Share This